Thông báo số 1546-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT hệ không tập trung

Thông báo số 1544-TB/HVCTKV I kế hoạch bổ sung lớp CCLLCT

Công văn số 2069-CV/HVCTKV I về việc triệu tập học viên lớp CCLLCT hệ không tập trung K70.B13 Địa phương 3 -23, khóa học 2023 - 2025.

Công văn số 2068-CV/HVCTKV I về việc triệu tập học viên lớp CCLLCT hệ không tập trung K70.B11 Địa phương 1-23, khóa học 2023 - 2025.

Thông báo số 1541-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT (thay thế thông báo 1535-TB/HVCTKV I ngày 13-9-2023)

Quyết định số 4871-QĐ/HVCTKV I công nhận học viên trúng tuyển đào tạo CCLLCT hệ không tập trung K70.B03 Tỉnh ủy Lào Cai, khóa học 2023 - 2025 (đợt 3)

Công văn số 2063-CV/HVCTKV I triệu tập học viên lớp CCLLCT hệ không tập trung K70.B08 Tỉnh ủy Nam Định, khóa học 2023 - 2025

Quyết định số 4865-QĐ/HVCTKV I công nhận học viên trúng tuyển đào tạo CCLLCT hệ không tập trung K70.B08 Tỉnh ủy Nam Định, khóa học 2023 - 2025

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970