Thông báo số 1328-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1325-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1320-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung các lớp CCLLCT

Kế hoạch số 1156-KH/HVCTKV I triển khai các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023 và Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học viện (1953 - 2023)

Thông báo số 1309-TB/HVCTKV I môn thi tốt nghiệp các lớp Hoàn chỉnh chương trình CCLLCT hệ không tập trung, khóa học 2022-2023

Thông báo số 1305-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT hệ tập trung và hệ không tập trung

Thông báo số 1151-KH/HVCTKV I Kế hoạch học tập và giảng dạy chuyên đề ngoại khóa lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Hà Tĩnh, khóa học 2021-2023

Thông báo số 1150-KH/HVCTKV I học tập và giảng dạy chuyên đề ngoại khóa, nghe thời sự các lớp CCLLCT hệ tập trung K69, khóa học 2022-2023 (tháng 3/2023)

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970