Thông báo 561-TB/HVCTKV I ngày 21/8/2019 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp sau đại học, các lớp Cao cấp lý luận chính trị tháng 8,9/2019.

Công văn số 911-CV/HVCTKV I ngày 21/8/2019 về việc tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2019-2021.

Thông báo số 556-TB/HVCTKV I ngày 20/8/2019 về việc điều chỉnh lịch học vượt tiến độ học viên Đỗ Thành Trường, lớp Tổng Công ty II, khóa học 2018-2020.

Kế hoạch số 554-KH/HVCTKV I ngày 20/8/2019 về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, lớp Đại học Chính trị Lào 14, khóa học 2019-2020.

Thông báo số 550-TB/HVCTKV I ngày 19/8/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ Khoa học Công nghệ, khóa học 2017-2019.

Công văn số 898-CV/HVCTKV I ngày 13/8/2019 về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, khóa học 2019-2021.

Kế hoạch số 521-KH/HVCTKV I ngày 13/8/2019 về giảng dạy và học tập lớp CCLLCT hệ không tập trung Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, khóa học 2019-2021.

Kế hoạch số 515-KH/HVCTKV I ngày 09/8/2019 về tổ chức Lễ khai giảng lớp Hoàn chỉnh kiến thức chương trình Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung A1-19, A2-19, khóa học 2019-2020.

  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 105
  • Tháng hiện tại: 23532
  • Tổng lượt truy cập: 152159
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970