Thông báo số 1188-TB/HVCTKV I môn thi tốt nghiệp các lớp CCLLCT hệ không tập trung, khóa học 2021 - 2023 (đợt 2)

Công văn số 1598-CV/HVCT KV I về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Hà Giang, khóa học 2021 - 2023

Công văn số 1597-CV/HVCT KV I về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình, khóa học 2021 - 2023

Công văn số 1596-CV/HVCT KV I về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Lào Cai, khóa học 2021 - 2023

Công văn số 1595-CV/HVCT KV I về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Thanh Hóa, khóa học 2021 - 2023

Công văn số 1594-CV/HVCT KV I về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2021 - 2023

Thông báo số 1230-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT hệ tập trung và không tập trung

Thông báo số 1227-TB/HVCTKV Ikế hoạch lấy phiếu phản hồi người học (Phiếu trực tuyến) tháng 02 năm 2023

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970