Công văn số 947-CV/HVCTKV I ngày 18/9/2020 về việc phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đạo tạo.

Thông báo số 622-TB/HVCTKV I ngày 16/9/2020 về việc tăng cường sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và học viên.

Quyết định số 1895-QĐ/HVCTKV I ngày 15/9/2020 về việc đi nghiên cứu học tập tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa lớp Cao cấp lý luận chính trị B1-20, khóa học 2020 - 2021 (Tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia ...

Quyết định số 1894-QĐ/HVCTKV I ngày 15/9/2020 về việc đi nghiên cứu học tập tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa lớp Cao cấp lý luận chính trị B2-20, khóa học 2020 - 2021 (Tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia ...

Quyết định số 1893-QĐ/HVCTKV I ngày 15/9/2020 về việc đi nghiên cứu học tập tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa lớp Cao cấp lý luận chính trị B3-20, khóa học 2020 - 2021 (Tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia ...

Quyết định số 1892-QĐ/HVCTKV I ngày 15/9/2020 về việc đi nghiên cứu học tập tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa lớp Cao cấp lý luận chính trị B4-20, khóa học 2020 - 2021 (Tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia ...

Quyết định số 1891-QĐ/HVCTKV I ngày 15/9/2020 về việc đi nghiên cứu học tập tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa lớp Cao cấp lý luận chính trị B5-20, khóa học 2020 - 2021 (Tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia ...

Quyết định số 1890-QĐ/HVCTKV I ngày 15/9/2020 về việc đi nghiên cứu học tập tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa lớp Cao cấp lý luận chính trị B6-20, khóa học 2020 - 2021 (Tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia ...

  • Đang truy cập:30
  • Hôm nay: 2187
  • Tháng hiện tại: 55562
  • Tổng lượt truy cập: 878944
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970