Công văn số 747-CV/HVCTKV I ngày 18/6/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Cao Bằng, khóa 2017-2019.

Công văn số 746-CV/HVCTKV I ngày 18/6/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên, khóa 2017-2019.

Công văn số 745-CV/HVCTKV I ngày 18/6/2019 về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thanh Hóa, khóa 2019-2021.

Công văn số 744-CV/HVCTKV I ngày 18/6/2019 về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Kạn, khóa 2019-2021.

Công văn số 743-CV/HVCTKV I ngày 18/6/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Giang, khóa 2017-2019.

Công văn số 742-CV/HVCTKV I ngày 18/6/2018 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Nam, khóa 2017-2019.

Quyết định số 944-QĐ/HVCTKV I ngày 12/6/2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương môn học trong Chương trình Cao cấp lý luận chính trị.

Công văn số 706-CV/HVCTKV I ngày 10/6/2019 về việc cử đoàn đi nghiên cứu thực tế.

  • Đang truy cập:31
  • Hôm nay: 263
  • Tháng hiện tại: 18948
  • Tổng lượt truy cập: 121601
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970