Thông báo số 851-TB/HVCTKV I ngày 03/12/2020 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo số 849-TB/HVCTKV I ngày 02/12/2020 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị tháng 12/2020.

Công văn số 1153-CV/HVCTKV I ngày 01/12/2020 về việc tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lai Châu, khóa học 2020-2022.

Kế hoạch số 830-KH/HVCTKV I ngày 25/11/2020 về tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ ngành 2 và Bộ ngành 3, khóa học 2020-2022.

Thông báo số 829-TB/HVCTKV I ngày 25/11/2020 về việc thu kinh phí đào tạo các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 2020-2021.

Thông báo số 827-TB/HVCTKV I ngày 25/11/2020 về phân công các khoa đưa các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung đi nghiên cứu thực tế, khóa học 2020-2021.

Công văn số 1125-CV/HVCTKV I ngày 23/11/2020 về việc tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hải Dương, khóa học 2020-2022.

Công văn số 1124-CV/HVCTKV I ngày 23/11/2020 về việc tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên, khóa học 2020-2022.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 647
  • Tháng hiện tại: 21735
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970