Thông báo số 829-TB/HVCTKV I ngày 03/12/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch học bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Tĩnh, khóa học 2018-2020.

Công văn số 1240-CV/HVCTKV I ngày 26/11/2019 về việc phối hợp trong quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Thông báo số 817-TB/HVCTKV I ngày 26/11/2019 về việc điều chỉnh mẫu phiếu tự học.

Kế hoạch số 787-KH/HVCTKV I ngày 12/11/2019 về kế hoạch học tập và giảng dạy chuyên đề ngoại khóa lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Điện Biên khóa học 2018-2020.

Hướng dẫn số 10-HD/ĐU về Tổng kết chi bộ, nhận xét và khen thưởng đảng viên khối chi bộ học viên tại Đảng bộ Học viện

Thông báo số 698-TB/HVCTKV I ngày 09/10/2019 về việc nghỉ học, nghỉ thi của học viên hệ Cao cấp lý luận chính trị và Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị.

Thông báo số 697-TB/HVCTKV I ngày 09/10/2019 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị tháng 10, tháng 11/2019.

  • Đang truy cập:15
  • Hôm nay: 382
  • Tháng hiện tại: 7281
  • Tổng lượt truy cập: 291490
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970