Quyết định số 641-QĐ/HVCTKV I ngày 17/4/2019 về việc cử đoàn đi nghiên cứu thực tế của học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B12-18, khóa học 2018-2019.

Công văn 333-CV/HVCTKV I ngày 17/4/2019 về việc tổ chức lớp học đi nghiên cứu thực tế lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B1-18, khóa học 2018-2019.

Công văn 332-CV/HVCTKV I ngày 17/4/2019 về việc tổ chức lớp học đi nghiên cứu thực tế lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B12-18, khóa học 2018-2019.

Thông báo số 259-TB/HVCTKV I ngày 17/4/2019 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị.

Quyết định số 633-QĐ/HVCTKV I ngày 16/4/2019 về việc đi nghiên nghiên cứu thực tế lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B9-18, khóa học 2018-2019.

Quyết định số 626-QĐ/HVCTKV I ngày 12/4/2019 về việc đi nghiên nghiên cứu thực tế lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B10-18, khóa học 2018-2019.

Công văn số 328-CV/HVCTKV I ngày 16/4/2019 về việc tổ chức lớp học đi nghiên cứu thực tế lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B9-18, khóa học 2018-2019

Công văn số 324-CV/HVCTKV I ngày 16/4/2019 về việc tổ chức lớp học đi nghiên cứu thực tế lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B10-18, khóa học 2018-2019.

  • Đang truy cập:44
  • Hôm nay: 150
  • Tháng hiện tại: 20044
  • Tổng lượt truy cập: 49781
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970