Thông báo số 577-KH/HVCTKV I ngày 27/9/2021 về kế hoạch trước tiến độ môn học lớp Bộ ngành 1, khóa học 2020-2022

Quyết định số 1365-QĐ/HVCTKV I ngày 23/9/2021 về việc công nhận học viên trúng tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Sơn La năm 2021

Công văn số 663-CV/HVCTKV I ngày 23/9/2021 về việc tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Sơn La, khóa học 2021 - 2023

Công văn số 662-CV/HVCTKV I ngày 23/9/2021 về việc cử cán bộ đi học Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Sơn La năm 2021

Thông báo số 33-CV/ĐU ngày 23/9/2021 về việc chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời của học viên các lớp CCLLCT hệ tập trung, khóa 2021 - 2022

Công văn số 656-CV/HVCTKV I ngày 22/9/2021 về việc tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Điện Biên, khóa học 2019 - 2021

Công văn số 656-CV/HVCTKV I ngày 22/9/2021 về việc tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Giang, khóa học 2019 - 2021

Công văn số 658-CV/HVCTKV I ngày 21/9/2021 về việc tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2019 - 2021

  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 131
  • Tháng hiện tại: 4050
  • Tổng lượt truy cập: 886
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970