Thông báo số 1652-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1647-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT.

Thông báo số 1642-TB/HVCTKV I TB môn thi tốt nghiệp các lớp CCLLCT hệ không tập trung K69 (Đợt 2), khóa học 2022-2024

Thông báo số 1644-TB/HVCTKV I kế hoạch điều chỉnh sinh hoạt chuyên đề các hệ lớp CCLLCT tháng 12 bằng hình thức trực tiếp

Thông báo số 1639-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1630-TB/HVCTKV I thu học phí đào tạo CCLLCT hệ không tập trung K70.B11 Địa phương 1-23, K70.B14 - Địa phương 4-23, khóa học 2023-2025

Thông báo số 1625-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1621-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970