Thông báo số 40-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 38-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT: Nguyễn Trung Kiên

Thông báo số 33-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 27-TB/HVCTKV I kế hoạch điều chỉnh sinh hoạt chuyên đề lớp CCLLCT hệ không tập trung K70.B10 Tỉnh ủy Lai Châu bằng hình thức trực tiếp.

Thông báo số 23-TB/HVCTKV I kế hoạch sinh hoạt chuyên đề các hệ lớp CCLLCT bằng hình thức trực tiếp

Kế hoạch số 21-KH/HVCTKV I tổ chức Lễ Bế giảng các lớp CCLLCT hệ tập trung K70, khóa học 2023-2024

Thông báo số 20-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Công văn số 20-CV/HVCTKV I tổ chức lễ bế giảng các lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B14 Tỉnh ủy Hà Tĩnh, khóa học 2022-2024

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970