Thông báo số 698-TB/HVCTKV I ngày 09/10/2019 về việc nghỉ học, nghỉ thi của học viên hệ Cao cấp lý luận chính trị và Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị.

Thông báo số 697-TB/HVCTKV I ngày 09/10/2019 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị tháng 10, tháng 11/2019.

Thông báo số 695-TB/HVCTKV I ngày 09/20/2019 về việc công khai số điện thoại đường dây nóng.

Thông báo số 693-TB/HVCTKV I ngày 09/10/2019 về việc tổ chức thi kết thúc môn học.

Thông báo số 686-TB/HVCTKV I ngày 07/10/2019 về môn thi tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung đợt 2 năm 2019.

Thông báo số 678-TB/HVCTKV I ngày 03/10/2019 về việc phân công các khoa chuyên môn hướng dẫn nghiên cứu thực tế đợt 1 đối với các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020.

Thông báo số 682-TB/HVCTKV I ngày 04/10/2019 về việc phun thuốc diệt muỗi.

Hướng dẫn 676-HD/HVCTKV I ngày 03/10/2019 về Hướng dẫn quy trình nghiên cứu thực tế dành cho các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020.

  • Đang truy cập:34
  • Hôm nay: 1349
  • Tháng hiện tại: 33765
  • Tổng lượt truy cập: 233301
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970