Thông báo số 306-TB/HVCTKV I về điều chỉnh kế hoạch học bổ sung học phần các lớp CCLLCT (Thay thế Thông báo số 254)

Thông báo điều chỉnh tổ chức đào tạo đối với các lớp Cao cấp lý luận chính trị và Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 và tổ ...

Thông báo số 261-TB/HVCTKV I ngày 27/4/2021 về kế hoạch học trước môn học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

Thông báo số 258-TB/HVCTKV I ngày 27/4/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo số 254-TB/HVCTKV I ngày 26/4/2021 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị.

Công văn số 245-CV/HVCTKV I ngày 22/4/2021 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Điện Biên, khóa học 2019-2021.

Công văn số 244-CV/HVCTKV I ngày 22/4/2021 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Giang, khóa học 2019-2021.

Công văn số 243-CV/HVCTKV I ngày 22/4/2021 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thanh Hóa 2, khóa học 2019-2021.

  • Đang truy cập:45
  • Hôm nay: 1011
  • Tháng hiện tại: 50556
  • Tổng lượt truy cập: 348837
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970