Kế hoạch 447-KH/HVCTKV I ngày 03/7/2020 về việc tổ chức lễ Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tổng Công ty II, khóa học 2018-2020.

Kế hoạch số 448-KH/HVCTKV I ngày 03/7/2020 về việc Tổ chức Lễ Tốt nghiệp Lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 434-TB/HVCTKV I ngày 25/6/2020 về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hoàn trả các trang thiết bị, tài liệu phục vụ học tập.

Thông báo số 426-TB/HVCTKV I ngày 19/6/2020 về việc trả phòng và bàn giao tài sản các phòng ở Ký túc xá.

Thông báo số 424-TB/HVCTKV I ngày 19/6/2020 về kế hoạch thi bổ sung, thi lại học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tháng 6/2020.

Thông báo số 423-TB/HVCTKV I ngày 19/6/2020 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tháng 6/2020.

Thông báo số 420-TB/HVCTKV I ngày 18/6/2020 về kế hoạch thi bổ sung tháng 6/2020.

Thông báo số 411-TB/HVCTKV I ngày 16/6/2020 về kế hoạch thi bổ sung, thi lại tháng 6/2020.

  • Đang truy cập:61
  • Hôm nay: 1394
  • Tháng hiện tại: 22383
  • Tổng lượt truy cập: 833398
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970