Thông báo số 1408-TB/HVCTKV I Kế hoạch điều chỉnh sinh hoạt chuyên đề lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B08 Tỉnh ủy Hà Giang bằng hình thức trực tiếp

Thông báo số kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT hệ không tập trung.

Thông báo số 1406-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT hệ không tập trung

Thông báo số 1172-KH/HVCTKV I tổ chức Lễ Bế giảng các lớp CCLLCT hệ tập trung K69, khóa học 2022 - 2023

Thông báo số 1396-TB/HVCTKV I kế hoạch sinh hoạt chuyên đề các lớp CCLLCT bằng hình thức trực tiếp

Thông báo số 1387-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT hệ không tập trung

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970