Kế hoạch số 894-KH/HVCTKV1 tổ chức Lễ Tốt nghiệp các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung A4-21, A5-21, khóa học 2021 - 2022

Kế hoạch số 893-KH/HVCTKV1 tổ chức Lễ Tốt nghiệp các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung A1-21, A2-21, A3-21, khóa học 2021 - 2022

Công văn số 1173-CV/HVCTKV1 về việc cử cán bộ tham gia học các lớp Cao cấp lý luận chính trị năm 2022

Kế hoạch số 885-KH-HVCTKV1 Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp năm học 2021 - 2022

Thông báo số 926-TB/HVCTKV1 triệu tập học viên tham gia luyện tập văn nghệ phục vụ Lễ bế giảng các lớp CCLLCT hệ tập trung, khóa học 2021-2022

Thông báo số 925-TB/HVCTKV1 kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT hệ không tập trung, khóa học 2021 - 2023

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 742
  • Tháng hiện tại: 41387
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970