Sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K69.A10 (khóa học 2022-2023)

31/08/2022 11:23 AM


 

SẢN PHẨM TỰ HỌC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ TẬP TRUNG

K69.A10 (KHÓA HỌC 2022-2023)

 

TT Tên môn học Ngày cập nhật  Ghi chú
1  Triết học Mác - Lênin    
2  Kinh tế chính trị Mác - Lênin    
3  Chủ nghĩa xã hội khoa học    
4  Tư tưởng Hồ Chí Minh 31/8/2022  
5  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam    
6  Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam    
7  Giáo dục quốc phòng và an ninh 15/9/2022  
8  Quan hệ quốc tế    
9  Chính trị học    
10  Khoa học lãnh đạo    
11  Nhà nước và pháp luật    
12  Lý luận và pháp luật về quyền con người    
13  Quản lý kinh tế    
14  Kinh tế phát triển    
15  Văn hóa và phát triển    
16  Xã hội học trong lãnh đạo quản lý    
17  Giới trong lãnh đạo, quản lý    
18  Tôn giáo và tín ngưỡng    
19  Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam    
File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970