Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B13-19, khóa học 2019-2020 môn Nhà nước và Pháp luật.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B18-19, khóa học 2019-2020 môn Lý luận Dân tộc và Quan hệ dân tộc ở Việt Nam.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B14-19, khóa học 2019-2020 môn Nhà nước và Pháp luật.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B10-19, khóa học 2019-2020 môn Tôn giáo và Tín ngưỡng.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B6-19, khóa học 2019-2020 môn Giới trong lãnh đạo quản lý.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, khóa học 2019-2021 môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B16-19, khóa học 2019-2020 môn Kinh tế phát triển.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B11-19, khóa học 2019-2020 môn Khoa học lãnh đạo.

  • Đang truy cập:25
  • Hôm nay: 1917
  • Tháng hiện tại: 5143
  • Tổng lượt truy cập: 571413
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970