Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung A3-20, khóa học 2020-2021 môn Kinh tế phát triển.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung A3-20, khóa học 2020-2021 môn Quan hệ quốc tế.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lai Châu, khóa học 2019-2021 môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lạng Sơn, khóa học 2020-2022 môn Xã hội học trong lãnh đạo quản lý.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Điện Biên, khóa học 2020-2022 môn Xã hội học trong lãnh đạo quản lý.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hải Dương, khóa học 2020-2022 môn Giáo dục Quốc phòng-An ninh.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ ngành I, khóa học 2020-2022 môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ ngành I, khóa học 2020-2022 môn Khoa học lãnh đạo.

  • Đang truy cập:66
  • Hôm nay: 940
  • Tháng hiện tại: 55665
  • Tổng lượt truy cập: 181238
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970