Hướng dẫn số 611-HD-HVCTKV1 đánh giá rèn luyện khóa học các hệ lớp Cao cấp lý luận chính trị, Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị

24/08/2022 04:43 PM


Hướng dẫn số 611-HD-HVCTKV1 đánh giá rèn luyện khóa học các hệ lớp Cao cấp lý luận chính trị, Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970