Hướng dẫn số 612-HD-HVCTKV1 tổ chức đi nghiên cứu thực tế đối với các lớp Cao cấp lý luận chính trị

Hướng dẫn số 611-HD-HVCTKV1 đánh giá rèn luyện khóa học các hệ lớp Cao cấp lý luận chính trị, Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị

Hướng dẫn số 610-HD/HVCTKV1 về việc nghỉ học/nghỉ thi của học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng

Hướng dẫn số 609-HD/HVCTKV1 thực hiện trách nhiệm quản lý của giảng viên trong giờ học

Quyết định số 10145-QĐ/HVCTQG ngày 30/6/2022 về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970