Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT-HC hệ tại chức, cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung và các lớp sau đại học tháng 10/2015...

Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận - hành chính hệ tại chức...

Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT-HC hệ tại chức (khóa 2015-2020)...

Học viện thông báo kế hoạch kiểm tra bổ sung học phần các lớp CCLLCT-HC hệ tại chức và hệ không tập trung...

Học viện thông báo kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp CCLLCT hệ tập trung...

Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT-HC hệ tại chức, các lớp Đại học và sau Đại học...

Học viện thông báo kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp CCLLCT hệ tập trung tháng 4 năm 2015...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970