Thông báo số 150-TB/HVCTKV I ngày 15/3/2021 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 4/2021.

Thông báo số 145-TB/HVCTKV I ngày 11/3/2021 về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thái Bình, khóa học 2019-2021.

Thông báo số 131-TB/HVCTKV I ngày 04/3/2021 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2020-2021.

Thông báo số 130-TB/HVCTKV I ngày 04/3/2021 về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

Thông báo số 127-TB/HVCTKV I ngày 03/3/2021 về kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ tập trung, khóa học 2020-2021 (Điều chỉnh lần 1).

Thông báo số 100-TB/HVCTKV I ngày 01/3/2021 về kế hoạch thi bổ sung và điều chỉnh kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị.

Thông báo số 60-TB/HVCTKV I ngày 28/01/2021 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị tháng 3/2021.

  • Đang truy cập:30
  • Hôm nay: 965
  • Tháng hiện tại: 66084
  • Tổng lượt truy cập: 70751
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970