Thông báo số 1264-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1266-TB/HVCTKV I kế hoạch thi các lớp CCLLCT hệ không tập trung tháng 3 năm 2023

Thông báo số 1265-TB/HVCTKV I kế hoạch thi các lớp CCLLCT hệ tập trung tháng 3 năm 2023

Thông báo số 1258-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1252-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1237-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1234-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung CCLLCT

Thông báo số 1232-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT hệ tập trung và hệ không tập trung

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970