Thông báo số 1776-TB/HVCTKV I điều chỉnh lịch thi và hình thức thi hết môn/học phần tháng 3 năm 2024 đối với các lớp CCLLCT hệ tập trung

Thông báo số 1772-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1769-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1768-TB/HVCTKV I điều chỉnh kế hoạch thi lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B13 Tỉnh ủy Lai Châu tháng 02 năm 2024.

Thông báo số 1757-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1754-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1749-TB/HVCTKV I1749-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1745-TB/HVCTKV I kế hoạch thi kết thúc môn học các lớp CCLLCT hệ tập trung tháng 3-2024

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970