Thông báo số 1307-TB/HVCTKV I kế hoạch thi các lớp CCLLCT hệ không tập trung tháng 4 năm 2023

Thông báo số 1306-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT hệ tập trung và hệ không tập trung

Thông báo số 1304-TB/HVCTKV I kế hoạch thi các lớp CCLLCT hệ tập trung tháng 4 năm 2023

Thông báo số 1303-TB/HVCTKV I điều chỉnh kế hoạch thi lớp CCLLCT K69.C01 tháng 3 năm 2023

Thông báo số 1296-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1286-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT tháng 3 năm 2023

Thông báo số 1274-TB/HVCTKV I điều chỉnh kế hoạch thi lớp CCLLCT K69.B04 Tỉnh ủy Hòa Bình tháng 3 năm 2023

Thông báo số 1269-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp Cao cấp lý luận chính trị

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970