Thông báo số 176-TB/HVCTKV I về việc điều chỉnh kế hoạch học tập và kế hoạch thi lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Quảng Ninh 2, khóa học 2019-2021.

Thông báo số 183-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2020-2021.

Thông báo số 173-TB/HVCTKV I về việc điều chỉnh kế hoạch học tập và kế hoạch thi lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hải Dương, khóa học 2020-2022.

Thông báo số 181-TB/HVCTKV I về việc bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 4/2021.

Thông báo số 175-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tháng 4/2021, khóa học 2020-2021.

Thông báo số 172-TB/HVCTKV I về việc điều chỉnh kế hoạch thi lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thanh Hóa 2; tỉnh Bắc Giang, khóa học 2019-2021.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Quảng Ninh 1, khóa học 2019-2021.

Thông báo số 427-TB/HVCTKV I ngày 26/3/2021 về kế hoạch thi, thi bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị.

  • Đang truy cập:50
  • Hôm nay: 1049
  • Tháng hiện tại: 66168
  • Tổng lượt truy cập: 70835
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970