Thông báo số 260-TB/HVCTKV I ngày 27/4/2021 về kế hoạch thi, thi bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị.

Thông báo số 259-TB/HVCTKV I ngày 27/4/2021 kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị tháng 5/2021.

Thông báo số 249-TB/HVCTKV I ngày 22/4/2021 về kế hoạch thi, thi bổ sung học phần các lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, khóa học 2019-2021.

Thông báo số 244-TB/HVCTKV I ngày 19/4/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch học tập và kế hoạch thi lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Quảng Ninh 2, khóa học 2019-2021 (Thay thế Thông báo ...

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Sơn La, khóa học 2019-2021.

Kế hoạch số 236-KH/HVCTKV I ngày 14/4/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch thi lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lai Châu, khóa học 2019-2021.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên, khóa học 2019-2021.

  • Đang truy cập:38
  • Hôm nay: 1162
  • Tháng hiện tại: 66281
  • Tổng lượt truy cập: 70948
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970