Thông báo số: 393-TB/HVCTKV I ngày 17/6/2019 về kế hoạch thi lại, thi bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

Thông báo số 380-TB/HVCTKV I ngày 10/6/2019 về việc bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

Thông báo số 366-TB/HVCTKV I ngày 06/6/2019 về việc bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

Thông báo số 344-TB/HVCTKV I ngày 28/5/2019 về việc bổ sung kế hoạch thi học phần lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Tĩnh, khóa học 2018-2020.

Thông báo số 343-TB/HVCTKV I ngày 28/5/2019 về việc bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 5, 6/2019.

ông văn số 669-CV/HVCTKV I ngày 27/5/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Sơn La, khóa học 2017-2019.

Công văn số 668-CV/HVCTKV I ngày 27/5/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Yên Bái, khóa học 2017-2019.

Thông báo số 308-TB/HVCTKV I ngày 9/5/2019 về việc bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, không tập trung.

  • Đang truy cập:14
  • Hôm nay: 173
  • Tháng hiện tại: 14728
  • Tổng lượt truy cập: 94071
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970