Thông báo số 566-TB/HVCTKV I ngày 22/8/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Hoàn chỉnh kiến thức CCLLCT hệ không tập trung, cao học tháng 8, tháng 9/2019.

Thông báo số 560-TB/HVCTKV I ngày 21/8/2019 về bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 8, tháng 9/2019

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Cao Bằng II, khóa học 2017-2019.

Thông báo số 551-TB/HVCTKV I ngày 19/8/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung, cao học tháng 9/2019.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên, khóa học 2017-2019.

Thông báo số 518-TB/HVCTKV I ngày 12/8/2019 về kế hoạch thi lại học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 8 năm 2019.

Thông báo số 426-TB/HVCTKV I ngày 10/7/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, cao học.

Thông báo số 416-TB/HVCTKV I ngày 28/6/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, cao học.

  • Đang truy cập:34
  • Hôm nay: 205
  • Tháng hiện tại: 30415
  • Tổng lượt truy cập: 195855
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970