Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2019-2020.

Hiệu lệnh thi tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2019-2020.

Kế hoạch và sơ đồ bố trí phòng thi tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2019-2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Nam, khóa học 2018-2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị A4 hệ không tập trung khóa 2019-2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị A3 hệ không tập trung khóa 2019-2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tổng Công ty 2, khóa học 2018-2020.

Thông báo số 181-TB/HVCTKV I ngày 06/3/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 4/2020.

  • Đang truy cập:39
  • Hôm nay: 1469
  • Tháng hiện tại: 22458
  • Tổng lượt truy cập: 833473
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970