Thông báo số 131-TB/HVCTKV I ngày 04/3/2021 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2020-2021.

Thông báo số 130-TB/HVCTKV I ngày 04/3/2021 về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

Thông báo số 127-TB/HVCTKV I ngày 03/3/2021 về kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ tập trung, khóa học 2020-2021 (Điều chỉnh lần 1).

Thông báo số 100-TB/HVCTKV I ngày 01/3/2021 về kế hoạch thi bổ sung và điều chỉnh kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị.

Thông báo số 60-TB/HVCTKV I ngày 28/01/2021 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị tháng 3/2021.

Thông báo số 57-TB/HVCTKV I ngày 27/01/2021 về kế hoạch thi bổ sung học phần lớp Cao cấp lý luận chính trị.

Thông báo số 21-TB/HVCTKV I ngày 13/01/2021 về kế hoạch thi bổ sung học phần lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 01/2021.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thanh Hóa 1, khóa học 2019-2021.

  • Đang truy cập:39
  • Hôm nay: 478
  • Tháng hiện tại: 21349
  • Tổng lượt truy cập: 62307
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970