Thông báo số 831-TB/HVCTKV I ngày 25/11/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tháng 12, khóa học 2020-2021 (Điều chỉnh lần 1).

Thông báo số 821-TB/HVCTKV I ngày 23/11/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tháng 12, khóa học 2020-2021.

Thông báo số 811-TB/HVCTKV I ngày 19/11/2020 về kế hoạch thi bổ sung học phần lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2020-2022.

Thông báo số 804-TB/HVCTKV I ngày 18/11/2020 về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 11/2020.

Thông báo số 771-TB/HVCTKV I ngày 03/11/2020 về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 11/2020.

Thông báo số 770-TB/HVCTKV I ngày 03/11/2020 về bổ sung kế hoạch thi các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 11/2020.

Thông báo số 749-TB/HVCTKV I ngày 27/10/2020 về kế hoạch thi hết học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2020-2021.

Thông báo số 746-TB/HVCTKV I ngày 23/10/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 11/2020.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 714
  • Tháng hiện tại: 21802
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970