Thông báo số 42-TB/HVCTKV I ngày 17/01/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tháng 2/2020.

Thông báo số 23-TB/HVCTKV I ngày 09/01/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp tháng 02/2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2018-2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Phú Thọ, khóa học 2018-2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Hải Phòng, khóa học 2018-2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Cao Bằng, khóa học 2018-2020.

Thông báo số 857-TB/HVCTKV I ngày 18/12/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tháng 12, khóa học 2019-2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thái Bình, khóa học 2018-2020.

  • Đang truy cập:24
  • Hôm nay: 609
  • Tháng hiện tại: 42897
  • Tổng lượt truy cập: 457128
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970