Thông báo số 1393-TB/HVCTKV I kế hoạch thi các lớp CCLLCT hệ không tập trung tháng 6 năm 2023

Thông báo số 1390-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B05 tỉnh Điện Biên, khóa học 2022 - 2024

Thông báo số 1375-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT: Vũ Tuyết Mai

Thông báo số 1374-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT: Trần Văn Linh

Thông báo số 1365-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1360-TB/HVCTKV I kế hoạch thi các lớp CCLLCT hệ không tập trung tháng 5 năm 2023

Thông báo số 1355-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1346-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT hệ tập trung và hệ không tập trung

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970