Thông báo số 629-TB/HVCTKV I ngày 21/9/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 10/2020.

Thông báo số 630-TB/HVCTKV I ngày 21/9/2020 về kế hoạch thi bổ sung học phần lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 9/2020.

Thông báo số 611-TB/HVCTKV I ngày 11/9/2020 về bổ sung kế hoạch thi học phần lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 9/2020.

Thông báo số 588-TB/HVCTKV I ngày 03/9/2020 về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 9/2020.

Thông báo số 571-TB/HVCTKV I ngày 24/8/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch học và thi các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 9/2020.

Thông báo số 568-TB/HVCTKV I ngày 21/8/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 9/2020.

Thông báo số 504-TB/HVCTKV I ngày 11/8/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch học tập và thi học phần lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Giang, khóa học 2019-2021.

Thông báo số 502-TB/HVCTKV I ngày 10/8/2020 về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 8/2020.

  • Đang truy cập:31
  • Hôm nay: 2236
  • Tháng hiện tại: 55611
  • Tổng lượt truy cập: 878993
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970