Thông báo số 1855-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Kế hoạch số 1848-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Kế hoạch số 1847-KH/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1844-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1829-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1826-TB/HVCTKV I về việc tổ chức thi hết môn học/học phần tháng 4 năm 2024 đối với các lớp CCLLCT hệ tập trung K70, khóa học 2023 - 2024

Thông báo số 1824-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1814-TB/HVCTKV I điều chỉnh thời gian thi tốt nghiệp và bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B15 Bộ ngành 1, khóa học 2022 - 2024

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970