Thông báo số 1643-TB/HVCTKV I điều chỉnh kế hoạch thi các lớp CCLLCT hệ tập trung tháng 12 năm 2023 theo thông báo số 1619-TB/HVCTKV I ngày 15-11-2023

Thông báo số 1635-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1626-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1623-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1619-TB/HVCTKV I kế hoạch thi các lớp CCLLCT hệ tập trung tháng 12 năm 2023

Thông báo số 1608-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1600-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1578-TB/HVCTKV I kế hoạch thi lớp CCLLLCT hệ tập trung tháng 11 năm 2023

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970