Thông báo số 181-TB/HVCTKV I ngày 06/3/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 4/2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thái Nguyên, khóa học 2018-2020.

Thông báo số 171-TB/HVCTKV I ngày 03/3/2020 về kế hoạch thi học phần lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B2-19, khóa học 2019-2020 (Điều chỉnh Thông báo số 153-TB/HVCTKV I ngày 26/02/2020).

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Giang, khóa học 2018-2020.

Thông báo số 157-TB/HVCTKV I ngày 27/02/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, các lớp Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị, tháng 3/2020.

Thông báo số 153-TB/HVCTKV I ngày 26/02/2020 về kế hoạch thi học phần tháng 2,3,4/2020 các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020 (Điều chỉnh Thông báo số 42-TB/HVCTKV I ngày ...

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Điện Biên, khóa học 2018-2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Ninh BìnhI, khóa học 2018-2020

  • Đang truy cập:8
  • Hôm nay: 431
  • Tháng hiện tại: 47710
  • Tổng lượt truy cập: 560546
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970