Thông báo số 1232-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT hệ tập trung và hệ không tập trung

Thông báo số 1225-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 1221-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT hệ tập trung và không tập trung

Thông báo số 1213-TB/HVCTKV I kế hoạch thi hết môn/học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung tháng 02 năm 2023

Thông báo số 1212-TB/HVCTKV I kế hoạch thi hết môn/học phần các lớp CCLLCT hệ tập trung tháng 02 năm 2023

Thông báo số 1197-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1192-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT hệ tập trung và hệ không tập trung

Thông báo số 1186-TB/HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung các lớp CCLLCT hệ tập trung và hệ không tập trung

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970