Danh sách học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung dự thi kết thúc học phần thi viết ngày 19/04/2019, khóa học 2018 - 2019.

Danh sách học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung dự thi kết thúc học phần thi viết ngày 18/04/2019, khóa học 2018 - 2019.

Thời gian và sơ đồ bố trí phòng thi kết thúc học phần thi viết các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung ngày 18-19/4/2019, khóa học 2018 - 2019.

Thông báo số 249-TB/HVCTKV I ngày 11/4/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị A2 hệ không tập trung, khóa học 2018-2019.

Công văn số 315-CV/HVCTKV I ngày 11/4/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Kạn, khóa học 2017-2019.

Công văn số 314-CV/HVCTKV I ngày 11/4/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lạng Sơn, khóa học 2017-2019.

Công văn số 313-CV/HVCTKV I ngày 11/4/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lai Châu, khóa học 2017-2019.

Công văn số 312-CV/HVCTKV I ngày 11/4/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Phú Thọ, khóa học 2017-2019.

  • Đang truy cập:49
  • Hôm nay: 181
  • Tháng hiện tại: 20075
  • Tổng lượt truy cập: 49812
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970