Quyết định số 163/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung Nghệ An 2, khóa học 2016-2018

Quyết định số 143/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Vĩnh Phúc, khóa học 2016-2018

Quyết định số 122/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Thái Bình, khóa học 2016-2018

Quyết định số 114/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề tài khóa luận tốt nghiệp lớp đại học văn bằng hai Thái Nguyên, chuyên ngành Chính trị học, khóa học 2016-2018

Quyết định số 75/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề án, cử giảng viên hướng dẫn đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung Nghệ An 2, khóa học 2016-2018

Quyết định số 76/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề án, cử giảng viên hướng dẫn đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Thái Nguyên, khóa học 2016-2018

Quyết định số 104/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Yên Bái, khóa học 2016-2018

Quyết định số 01/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề án, cử giảng viên hướng dẫn đề án lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Hà Nam, khóa học 2016-2018

  • Đang truy cập:14
  • Hôm nay: 111
  • Tháng hiện tại: 56124
  • Tổng lượt truy cập: 3327
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970