Công văn số 92/HVCTKV I về việc tổ chức đánh giá đề án, thi tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung

Quyết định số 346/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiêp lớp CCLLCT hệ không tập trung Yên Bái (2016-2018)

Quyết định số 232/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề án, cử giảng viên hướng dẫn đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Hà Tĩnh, khóa học 2016-2018

Quyết định số 231/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề án, cử giảng viên hướng dẫn đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung Hải Phòng, khóa học 2016-2018

Quyết định số 228/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung Nghệ An 2, khóa học 2016-2018

Quyết định số 200/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Thái Bình, khóa học 2016-2018

Quyết định số 170/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Thái Bình, khóa học 2016-2018

Quyết định số 164/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Yên Bái, khóa học 2016-2018

  • Đang truy cập:19
  • Hôm nay: 97
  • Tháng hiện tại: 56110
  • Tổng lượt truy cập: 3313
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970