Quyết định số 602/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp các lớp CCLLCT hệ tập trung, khóa học 2017-2018

Quyết định số 561/QĐ-HVCTKV I về việc thay đổi và bổ sung giảng viên hướng dẫn đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ tập trung khóa học 2017-2018

Thông báo số 281/TB-HVCTKV I bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung

Quyết định số 467/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề án, cử giảng viên hướng dẫn đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung Hưng Yên 2, khóa học 2016-2018

Quyết định số 445/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Bắc Kạn, khóa học 2016-2018

Quyết định số 444/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề án, cử giảng viên hướng dẫn đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Hải Dương, khóa học 2016-2018

Quyết định số 391/QD-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Lai Châu, khóa học 2016-2018

Quyết định số 384/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Vĩnh Phúc, khóa học 2016-2018

  • Đang truy cập:15
  • Hôm nay: 75
  • Tháng hiện tại: 56088
  • Tổng lượt truy cập: 3291
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970