Quyết định số 1332/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề án, cử giảng viên hướng dẫn đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Cao Bằng I, khóa học 2017-2019

Quyết định số 551/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề án, cử giảng viên hướng dẫn đề án tốt nghiệp các lớp CCLLCT hệ tập trung khóa học 2017-2018

Quyết định số 621a/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ tập trung, học viên Nguyễn Việt Cường

Quyết định số 652/QD-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung Hải Phòng, khóa học 2016-2018, học viên Nguyễn Thị Thanh Vân

Quyết định số 622/QD-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ tập trung, học viên Trịnh Xuân Quyết

Quyết định số 630/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ tập trung, khóa học 2017-2018

Quyết định số 620/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung Hưng Yên 2, khóa học 2016-2018

Quyết định số 606/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ tập trung, khóa học 2017-2018

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 7658
  • Tháng hiện tại: 155965
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970