Danh sách học viên lớp Cao cấp lý luận hệ không tập trung Bộ Khoa học và Công nghệ, khóa học 2017-2019 (Điều chỉnh ngày 09/10/2019).

Danh sách học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020

Danh sách học viên các lớp Hoàn chỉnh kiến thức chương trình Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2020.

Danh sách học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2019-2021.

Danh sách học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2018-2020.

Học viện Chính trị khu vực I thông báo danh sách các lớp Cao cấp lý luận Chính trị hệ tập trung khóa 2018-2019

Học viện Chính trị khu vực I thông báo danh sách các lớp Cao cấp lý luận Chính trị hệ tập trung khóa 2017 - 2018

  • Đang truy cập:44
  • Hôm nay: 1291
  • Tháng hiện tại: 22280
  • Tổng lượt truy cập: 833295
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970