Đề cương môn học hệ Cao cấp lý luận chính trị năm học 2021-2022 (mới)

05/01/2021 04:04 PM


Đề cương môn học hệ Cao cấp lý luận chính trị năm học 2021-2022 (mới)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HỆ CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

TT Tên môn học Ngày cập nhật  Ghi chú
1 Triết học Mác - Lênin 06/12/2021  
2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 06/12/2021  
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 06/12/2021  
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 06/12/2021  
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 06/12/2021  
6 Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 06/12/2021  
7 Giáo dục quốc phòng và an ninh 06/12/2021  
8 Quan hệ quốc tế 06/12/2021  
9 Chính trị học 06/12/2021  
10 Khoa học lãnh đạo 06/12/2021  
11 Nhà nước và pháp luật 06/12/2021  
12 Lý luận và pháp luật về quyền con người 06/12/2021  
13 Quản lý kinh tế 06/12/2021  
14 Kinh tế phát triển 06/12/2021  
15 Văn hóa và phát triển 06/12/2021  
16 Xã hội học trong lãnh đạo quản lý 06/12/2021  
17 Giới trong lãnh đạo, quản lý 06/12/2021  
18 Tôn giáo và tín ngưỡng 06/12/2021  
19 Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam 06/12/2021  
File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 5343
  • Tháng hiện tại: 90702
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970