Đề cương môn học hệ Cao cấp lý luận chính trị năm học 2020-2021

16/09/2020 02:36 PM


Đề cương môn học hệ Cao cấp lý luận chính trị năm học 2020-2021.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HỆ CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

TT Tên môn học Ngày cập nhật  Ghi chú
1 Triết học Mác - Lênin 16/9/2020  
2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 16/9/2020  
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 16/9/2020  
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 16/9/2020  
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 16/9/2020  
6 Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 16/9/2020  
7 Giáo dục quốc phòng và an ninh 16/9/2020  
8 Quan hệ quốc tế 16/9/2020  
9 Chính trị học 16/9/2020  
10 Khoa học lãnh đạo 16/9/2020  
11 Nhà nước và pháp luật 16/9/2020  
12 Lý luận và pháp luật về quyền con người 16/9/2020  
13 Quản lý kinh tế 16/9/2020  
14 Kinh tế phát triển 16/9/2020  
15 Văn hóa và phát triển 16/9/2020  
16 Xã hội học trong lãnh đạo quản lý 16/9/2020  
17 Giới trong lãnh đạo, quản lý 16/9/2020  
18 Tôn giáo và tín ngưỡng 16/9/2020  
19 Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam 16/9/2020  
File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970