Thông báo số 559-TB/HVCTKV I về việc điều chỉnh định mức thu kinh phí ở nội trú tại ký túc xá đối với học viên các lớp Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2020

21/08/2019 10:14 AM


Thông báo số 559-TB/HVCTKV I ngày 21/8/2019 về việc điều chỉnh định mức thu kinh phí ở nội trú tại ký túc xá đối với học viên các lớp Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2020.

File đính kèm

Ban Kế hoạch-Tài chính

Nội dung trong tệp đính kèm