Thông báo số 848-TB/HVCTKV1 về việc bố trí giảng đường, yêu cầu phòng chống Covid-19 trong hoạt động học tập, sinh hoạt và thể dục thể thao trong khuôn viên Học viện.

Công văn số 694-CV/HVCTKV1 ngày 06/10/2021 về việc tổ chức Khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chức danh công tác Dân vận, công tác Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng năm 2021

Thông báo Kế hoạch tiếp sinh và Khai mạc lớp Bồi dưỡng công tác Kiểm tra và Văn phòng cấp ủy năm 2021

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm Microsoft Team trên máy tính (dành cho học viên).

Công văn số 516-CV/HVCTKVI ngày 227/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc mở các lớp bồi dưỡng năm 2021 (kèm danh sách học viên các lớp bồi dưỡng).

Kế hoạch số 509-KH/HVCTKV I ngày 13 tháng 8 năm 2020 về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chức danh cán bộ công tác Dân vận, công tác Văn phòng cấp ủy năm 2020.

Công văn số 822-CV/HVCTKV I ngày 07/8/2020 về việc mở các lớp bồi dưỡng năm 2020.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 8043
  • Tháng hiện tại: 156350
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970