Thông báo số 1785-TB/HVCTKV I điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt chuyên đề lớp CCLLCT K70.A12 bằng hình thức trực tiếp

29/02/2024 03:47 PM


Thông báo số 1785-TB/HVCTKV I điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt chuyên đề lớp CCLLCT K70.A12 bằng hình thức trực tiếp

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970