Thông báo số 1783-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

28/02/2024 10:46 PM


Thông báo số 1783-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970