Thông báo số 1776-TB/HVCTKV I điều chỉnh lịch thi và hình thức thi hết môn/học phần tháng 3 năm 2024 đối với các lớp CCLLCT hệ tập trung

28/02/2024 07:24 AM


Thông báo số 1776-TB/HVCTKV I điều chỉnh lịch thi và hình thức thi hết môn/học phần tháng 3 năm 2024 đối với các lớp CCLLCT hệ tập trung

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970