Công văn số 752-CV/HVCTKV1 về việc tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thái Bình, khóa học 2021 - 2023

23/10/2021 09:35 PM


Công văn số 752-CV/HVCTKV1 ngày 22/10/2021 về việc tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thái Bình, khóa học 2021 - 2023

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm