Quyết định số 1596-QĐ/HVCTKV1 về việc công nhận học viên trúng tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2021 tỉnh Thanh Hóa

23/10/2021 09:26 PM


Quyết định số 1596-QĐ/HVCTKV1 ngày 21/10/2021 về việc công nhận học viên trúng tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2021 tỉnh Thanh Hóa

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm