Công văn số 160-CV/HVCTKV I về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình, khóa học 2018-2020

16/03/2020 10:38 AM


Công văn số 160-CV/HVCTKV I ngày 16/3/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình, khóa học 2018-2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm