Thông báo số 184-TB/HVCTKV I về việc phun thuốc diệt, khử khuẩn phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra

08/03/2020 02:57 PM


Thông báo số 184-TB/HVCTKV I ngày 08/3/2020 về việc phun thuốc diệt, khử khuẩn phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra.

File đính kèm

Văn phòng

Nội dung trong tệp đính kèm