Danh sách học viên các lớp Hoàn chỉnh kiến thức chương trình Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2020

13/08/2019 11:01 AM


Danh sách học viên các lớp Hoàn chỉnh kiến thức chương trình Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2020.

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

HỆ KHÔNG TẬP TRUNG KHÓA HỌC 2019-2020

 

STT

TÊN LỚP

NGÀY CẬP NHẬT

1

 Lớp Hoàn chỉnh kiến thức CCLLCT A1-19

13/8/2019

2

 Lớp Hoàn chỉnh kiến thức CCLLCT A2 -19

13/8/2019

 

   
File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF