Danh sách học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2019-2021

24/06/2019 05:05 PM


Danh sách học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2019-2021.

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

HỆ KHÔNG TẬP TRUNG KHÓA HỌC 2019-2021

 

STT

TÊN LỚP

NGÀY CẬP NHẬT

1

 Lớp CCLLCT Thanh Hóa 1 2019-2021

24/6/2019

2

 Lớp CCLLCT Bắc Kạn 2019-2021

24/6/2019

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF