Nghiệm thu cơ sở Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước " Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra ...

Sáng 17/9/2019, tại Học viện Chính trị khu vực I, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”, mã số: CTDT.01.16/16-20 do Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì; PGS.TS. Trần Hậu làm Chủ nhiệm đề tài.

Lễ phát thẻ đảng viên và Hội nghị triển khai phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy cấp trên

Thực hiện Kế hoạch công tác Đảng tháng 8 năm 2019 của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, chiều 30/8/2019, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và Hội nghị triển phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của cấp trên tới toàn thể viên chức và người lao động trong Học viện. Đồng chí Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị.