Học viện Chính trị khu vực I tổ chức hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về Tết cổ truyền Việt Nam cho học viên nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, đồng thời giúp học sinh Lào đang học tập tại Học viện hiểu biết thêm về văn hóa, phong tục, tập quán truyền thống của người Việt trong ngày Tết cổ truyền. Chiều 23/01/2021, thực hiện Kế hoạch số 02-KH/HVCTKV I, Học viện tổ chức hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về Tết cổ truyền Việt Nam cho lưu học sinh Lào với chủ đề “Tết sum vầy”.

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Giang, khóa học 2019-2021 môn Xã hội học ...

Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Giang, khóa học 2019-2021 môn Xã hội học trong lãnh đạo quản lý.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5/2020, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vào nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I nhằm bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay”.

Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong tình hình mới”

Sáng 21/01/2021, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị thảo luận chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong tình hình mới”. Tham dự hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh - Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc.